PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014 – 2020
Program finanţat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin
FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ

EUROPA INVESTEȘTE ÎN ZONELE RURALE